Oferim servicii de asistență și consultanță completă: evaluarea spațiilor unde se dorește amplasarea instalațiilor, întocmirea fluxului pacienților și expușilor profesional, întocmirea unui raport ce va sta la baza dosarelor necesare obținerii autorizațiilor și avizelor emise de autoritățile competente (CNCAN si DSP).

Întocmirea documentațiilor tehnice

Necesare pentru obținerea următoarelor:

 • Autorizația de amplasare construcție
 • Punere în funcțiune
 • Autorizația de utilizare
 • Certificat de înregistrare
 • Autorizația sanitară
 • Avizul Sanitar

Transport surse radioactive

Asigurăm transport autorizat de materiale radioactive pe întreg teritoriul României, cât și în Republica Moldova.

Compania este autorizată de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare pentru desfășurarea activității de transport materiale radioactive, vehiculele autorizate îndeplinind condițiile impuse de “Normele privind transportul materialelor radioactive”.
Transporturile efectuate asigura securitatea radiologică a personalului expus profesional și a persoanelor din populație, așa cum sunt definite în „Normele fundamentale de securitate radiologică”. Acest lucru este realizat prin programul de asigurare a calității.

Programe de instruire

Efectuarea programelor de instruire pentru obținerea/prelungirea permiselor de exercitare nivel 1 și 2, necesare desfășurării în siguranță a activităților ce implică utilizarea unor echipamente radiologice.

Domenii și specializări pentru care se susțin cursuri de radioprotecție nivel 1 și 2:

 • Radiodiagnostic (RDG)
 • Röntgendiagnostic (RTG)
 • Röntgendiagnostic dentar (RTGD)
 • Ftiziologie (RTGF)
 • Medicina nucleara (MN)
 • Radiologie interventionala (RI)
 • Radioterapie (RDT)
 • Röntgenterapie (RTT)
 • Terapie cu surse deschise(TSD)
 • Telerapie cu acceleratori de particule (TLTA)
 • Curieterapie (brachiterapie) (CRT)
 • Generatori de radiatii (GR)
 • Montare, reparare, întreținere, verificare instalații medicale (MRIVX-M)
 • Montare, reparare, întreținere, verificare instalații industriale (MRIVX-I)
 • Control nedistructiv (CNDX)
 • Analize fizice (AFX)
 • Surse deschise de radiatii (SD)
 • Montare, reparare, întretinere, verificare (MRIVSD)
 • Radiochimie (RAD)
 • Surse închise de radiatii (SI)
 • Montare, reparare, întreținere, verificare – instalații medicale (MRIVSI-M)
 • Montare, reparare, întreținere, verificare – instalații industriale (MRIVSI-I)
 • Control nedistructiv (CNDSI)
 • Iradieri materiale (IRM)
 • Alte aplicații (AASI)
 • Acceleratori de particule (AP)